Art by Camilla Marie Paulsen

Billedkunst

Tidligere arbeider

Tidlige arbeider fra tiden som elev og hospitant hos kunstneren Reidar Finsrud og årene fremover.

Flere av disse arbeidene er hverken  tidligere utstilt eller ferdigstilt, men befinner seg i kunstnerens arkiver.
Billedkvaliteten er variabel, og fargene kan fravike fra originalen.